Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Ojrzeń

 

L.P.NAZWA ORGANIZACJIADRES
1.Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniuul. Ciechanowska 52, 06-456 Ojrzeń
2. Ochotnicza Straż Pożarna w KraszewieKraszewo 46, 06-456 Ojrzeń
3.Ochotnicza Straż Pożarna w MłockuMłock 40a, 06-456 Ojrzeń
4.Ochotnicza Straż Pożarna w LuberadzuLuberadz 2a, 06-456 Ojrzeń
5.Klub Sportowy "Tęcza Ojrzeń"Ojrzeń
6.Związek Emerytów i RencistówOjrzeń
7.Związek KombatantówOjrzeń
8.Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w MłockuMłock 40a, 06-456 Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone