Projekt edukacyjny

zamowienia_publiczne

GMINA OJRZEŃ PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU

pn. „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”-
projekt edukacyjny dla szkół

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X .  ”Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1           ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałanie 10.1.1  ”Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Projekt skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Ojrzeń.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie inteligentnego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Mazowsza przy wykorzystaniu potencjału rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli w Gminie Ojrzeń.

Czas realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro Projektu: Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń pokój nr 1, tel. : 23-671-83-20, fax: 23-671-83-10

Informacje w ramach projektu:
Zamówienia publiczne w ramach projektu

Komentowanie jest wyłączone