Projekt edukacyjny

zamowienia_publiczne

GMINA OJRZEŃ PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU

pn. „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”-
projekt edukacyjny dla szkół

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X .  ”Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1           ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałanie 10.1.1  ”Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Projekt skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Ojrzeń.

Celem głównym projektu jest osiągnięcie inteligentnego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Mazowsza przy wykorzystaniu potencjału rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli w Gminie Ojrzeń.

Czas realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro Projektu: Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń pokój nr 1, tel. : 23-671-83-20, fax: 23-671-83-10

Informacje w ramach projektu:
Zamówienia publiczne w ramach projektu

Materiały i dokumenty do pobrania w ramach otwartej licencji, wytworzone podczas realizacji projektu:

ZDJĘCIA zajęcia rozwijające z matematyki grupa III SP Ojrzeń

ZDJĘCIA zajęcia społeczne grupa XXI, XXIX SP Ojrzeń

ZDJĘCIA zajęcia społeczne grupa XXII SP Ojrzeń

ZDJĘCIA zajęcia społeczne grupa XXIV SP Ojrzeń

Scenariusz zajęć społecznych grupa XXIV SP Ojrzeń

scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych grupa XVII SP Ojrzeń

scenariusz zajęć rozwijających z matematyki grupa III SP Ojrzeń

scenariusz zajęć społecznych grupa XXI SP Ojrzeń

Scenariusz zajęć społecznych grupa XXII SP Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone