• Cztery zielone linie

Nowy kurs relacji Luberadz – Ciechanów przez Żochy

17 października 2018 roku otrzymaliśmy odpowiedź od firmy „Sanimax-Transport s.c.” w sprawie uruchomienia dodatkowych kursów autobusowych na terenie gminy Ojrzeń. Firma „Sanimax-Transport s.c.” przedstawiła propozycję kursu relacji Luberadz – Ciechanów przez Żochy, którą Wójt Gminy – Zdzisław Mierzejewski zaakceptował. Kurs zostanie uruchomiony jeszcze w tym miesiącu.

W dalszym ciągu trwają negocjacje w celu uruchomienia kolejnych kursów wnioskowanych przez Radę Gminy Ojrzeń w dniu 28 września 2018 roku.

Kurs relacji Luberadz – Ciechanów przez Żochy

Komentowanie jest wyłączone.