• Cztery zielone linie

2 listopada przekazano sprzęt ratowniczy dla OSP

Dnia 2 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski dokonał przekazania sprzętu ratowniczego dla OSP, nabytego z dotacji pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach umowy nr DFS-II-7211-1485/18 ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Na realizację Gmina Ojrzeń pozyskała 24 552, 00 zł dotacji. Całość zadania zamknęła się kwotą 24 800, 00 zł, a sprzęt i wyposażenie otrzymały Ochotnicza Straż Pożarna w Młocku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniu. Zakupiony sprzęt to: automatyczny defibrylator zewnętrzny, pilarki spalinowe, parawany do zasłaniania ofiar wypadków, detektory napięcia, zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowców i pasażerów oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji.

Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a jednocześnie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.

 

        

 

 

Komentowanie jest wyłączone.