• Cztery zielone linie

Ankieta konsultacyjna on-line i fiszka na potrzeby przygotowania nowej LSR dla obszaru LGD „Północne Mazowsze”

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału gmin obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

ANKIETA ON-LINE >>>>

ANKIETA DO POBRANIA

W celu bardziej szczegółowego przeanalizowania potrzeb społeczności lokalnej opracowaliśmy kartę pomysłu – fiszkę projektową określającą Państwa propozycje/pomysły projektów, które mogłyby być realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027.

FISZKA DO POBRANIA>>>>

Dokumenty można złożyć w biurze LGD – adres: Zielona 24, 06-408 Krasne lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@polnocnemazowsze.pl lub wypełnić online. Więcej informacji na www.polnocnemazowsze.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 23 671 12 02.

Fiszki  i ankiety w wersji papierowej można pobrać i złożyć w punktach konsultacyjnych
w każdej gminie z obszaru LGD, które zostaną uruchomione od 26 kwietnia 2023r.

Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego utworzonego na potrzeby utworzenia nowej LSR, który jest uruchomiony w biurze LGD w Zielonej!

Z góry dziękujemy za pomoc!

Anna Kienik

Prezes Zarządu

LGD „Północne Mazowsze”

Komentowanie jest wyłączone.