Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których…

Czytaj dalej