• Cztery zielone linie

DOBRY START 300 +

Wójt Gminy Ojrzeń uprzejmie informuje, iż  z dniem 1 czerwca 2018r weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu,  ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń:

  • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku
  • w przypadku wniosków papierowych – od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Uprzejmie informujemy, że informacje o przyznanym świadczeniu „Dobry Start” będą wysyłane za pośrednictwem adresu komunikaty.gops@ojrzen.pl

Plakat Programu „Dobry Start”

Komentowanie jest wyłączone.