• Cztery zielone linie

Dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności

Wójt Gminy Ojrzeń ma przyjemność poinformować, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Ojrzeń dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Wniosek złożony dzięki staraniom radnej z Młocka, Pani Danuty Bińczyckiej,  na zadanie Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt (siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem) w miejscowości Młock (lokalizacja przy świetlicy wiejskiej) otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł – 50% kosztów całkowitych. Realizacja Programu będzie sprzyjać integracji społecznej mieszkańców, a jej adresowanie do różnych grup wiekowych z całą pewnością przyczyni się do wielopokoleniowych spotkań, podczas których propagowana będzie aktywność fizyczna wśród dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w dniu dzisiejszym. Oddanie do użytku w 2019 roku.

Komentowanie jest wyłączone.