• Cztery zielone linie

EKOpozytyw MAZOWSZA – kolejny sukces Gminy Ojrzeń

logo-ekopozytyw

Kolejny sukces Gminy Ojrzeń

W dniu 25 października 2016 r., Zdzisław Mierzejewski – Wójt Gminy Ojrzeń, uczestniczył w uroczystym Finale III edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „EKOpozytyw Mazowsza” w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak, Zbigniew Gołąbek, Mirosław Adam Orliński, dyrektorzy departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza, kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie oraz beneficjenci nominowani w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów, prezesów i dyrektorów wraz ze swoimi współpracownikami.

Celem konkursu jest promowanie działalności m.in. samorządów z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, które w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.

Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta – Zdzisława Mierzejewskiego, otrzymała podczas Finału wyróżnienie dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku w kategorii OCHRONA POWIETRZA. Jest to niewątpliwe dostrzeżenie i docenienie działań podejmowanych przez Gminę Ojrzeń w zakresie działań proekologicznych (chociażby stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, działania podejmowane w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej itp.)

W galerii zaprezentowano otrzymane przez Gminę wyróżnienie, oraz wręczenie nagród (w tym dla Gminy Ojrzeń), podczas Finału – odbierający nagrodę – Zdzisław Mierzejewski Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.