• Cztery zielone linie

Gmina Ojrzeń otrzyma dofinansowanie

Gmina Ojrzeń otrzyma dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w wysokości 50 000,00 zł (50% wartości zadania). W całości kwota ta zostanie przeznaczona na siłownię zewnętrzną w Ojrzeniu.

Wszystkich wniosków do MSiT wpłynęło 1416, a 792 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 54 mln. zł. Głównym kryterium o przyznaniu środków był wskaźnik zamożności gminy, dzięki czemu pomoc uzyskają te jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty posiadające osobowość prawną, które najbardziej tego potrzebują.

Komentowanie jest wyłączone.