• Cztery zielone linie

I etap drogi Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie został zakończony

9 października 2018 roku nastąpił odbiór prac I etapu rozbudowy drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie realizowanego w ramach operacji Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń.

I etap polegał na rozbudowie drogi gminnej na odcinku 1,26 km oraz na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową. Wykonano 3 warstwy asfaltu o szerokości minimum 5 m oraz  pobocza, rowy, przepusty i oznakowanie. Koszt I etapu to 1 003 887,25 zł.

II etap zostanie realizowany w nowym roku, a jego odbiór nastąpi na koniec lipca 2019 roku.

Koszt całej inwestycji wyniesie 2 363 936,86 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na lata 2014-2020.

                                       

Komentowanie jest wyłączone.