• Cztery zielone linie

Informacja

Urząd Gminy w Ojrzeniu informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie p.k. RENEGATE. W ramach w/w ćwiczenia uruchomione zostaną zdalnie syreny alarmowe będące w systemie ostrzegania i alarmowania Wojewody Mazowieckiego (Obrony Cywilnej).

Komentowanie jest wyłączone.