• Cztery zielone linie

Informacja/apel do rodziców uczniów szkół z terenu Gminy Ojrzeń

Szanowni Państwo!!

Szanowni Rodzice!!

W dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków (fizycznie udostępniono generator) na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnego nauczania.

Założeniem programu jest otrzymanie dofinasowania przez KAŻDY samorząd który złoży wniosek.

Według opublikowanego podziału środków, (bazującego na liczbie uczniów uczęszczających do szkół), Gmina Ojrzeń otrzyma w ramach tego programu 60.000,00 zł.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup przenośnych komputerów dla szkół. Dyrektorzy szkół, upoważnieni przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będą mogli użyczać sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podkreślić należy, że już to robią, w ramach obecnie posiadanego sprzętu.

Do nich też należy zgłaszać ewentualne problemy z brakiem sprzętu do realizacji przez uczniów zajęć „zdalnych”

Szanowni Państwo!

Prace nad złożeniem wniosku Gmina Ojrzeń rozpoczęła w dniu ogłoszenia takiej możliwości – czyli w piątek 27.03.2020 r. Szkoły otrzymały stosowne informacje od organu prowadzącego, oraz termin na określenie zapotrzebowania na sprzęt. Zrobiły to do poniedziałku. Od poniedziałku trwały też starania, aby zarezerwować, zamówić u dostawców sprzęt, wykazany w zapotrzebowaniach. Obecnie na rynku są już znaczące braki w dostępności sprzętu komputerowego. Również ceny zaczęły zwyżkować.

Gdyby Gmina w dniu dzisiejszym, czy wczorajszym zaczęła pracować nad pozyskaniem tych środków, starania te byłyby już opóźnione. W panujących obecnie warunkach trzeba działać sprawnie, szybko, tak aby te działania przynosiły efekty.

Występuję też z apelem do rodziców – pomagajmy sobie w tych ciężkich czasach, a nie przeszkadzajmy. Nie wysyłajmy do szkół wniosków, petycji w sprawach, które już są załatwione lub załatwiane. Nie uprawiajmy polityki. W tej chwili nam tego nie potrzeba.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.