• Cztery zielone linie

Informacja dla rolników Gminy Ojrzeń

W związku z możliwością wystąpienia zjawiska ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Ojrzeń, prosimy o zgłaszanie się osób poszkodowanych ww. zjawiskiem do Urzędu Gminy w Ojrzeniu pok. nr 7 lub pod nr telefonu: (0-23) 671-83-20 wew. 37.

Zgłoszenia maja na  celu oszacowanie czy straty spowodowane przymrozkami miały miejsce na terenie Gminy Ojrzeń. W przypadku potwierdzenia się wystąpienia zjawiska podjęte zostaną dalsze czynności mające na celu oszacowanie szkód.

Komentowanie jest wyłączone.