• Cztery zielone linie

Informacja dla rolników

MODR o/Poświętne w Płońsku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ciechanowie informuje, że w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 roku Rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności  na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o :

  • Jednolitą płatność obszarową, płatność za zzielenienie, płatność dodatkową, płatność związana do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)(PROW 2014-2020),
  • Wypłatę pomocy na zalesienie (PROW 2007-2013),
  • Premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

Może złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Komentowanie jest wyłączone.