• Cztery zielone linie

Informacja dotycząca jakości wody ze stacji uzdatniania wody Luberadz

Urząd Gminy w Ojrzeniu informuje, że z powodu uszkodzenia przez nieznany samochód hydrantu w miejscowości Kownaty-Borowe woda ze stacji uzdatniania wody Luberadz może być pogorszonej jakości. W celu przywrócenia odpowiedniej jakości wody w ciągu kolejnych 2 dni podjęte zostaną prace mające na celu usunięcie powstałych zanieczyszczeń (chlorowanie i przepłukiwanie).

Komentowanie jest wyłączone.