• Cztery zielone linie

Informacja dotycząca jakości wody z wodociągu publicznego Dąbrowa

Informujemy odbiorców wody z wodociągu publicznego Dąbrowa, że kontrolne badania próbek wody wykazały poprawę jakości wody. Na wszystkich punktach poboru wyszły dobre wyniki. Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Potwierdzenie wyników przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie nastąpi  po kolejnym badaniu, przeprowadzonym w dniu 23.04.2019 r.

Komentowanie jest wyłączone.