• Cztery zielone linie

Informacja o konkursie organizowanym przez KRUS

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który w roku 2018 przebiegać będzie pod hasłem: „Bezpiecznie na Wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Mazowszu Konkurs został podzielony na dwa etapy: wojewódzki i Placówki Terenowej KRUS. Konkurs będzie przebiegał przy współpracy z Dyrekcjami Szkół Podstawowych.

Szczegółowe informacje w Ogłoszeniu Konkursu oraz w Regulaminie

 

 

Komentowanie jest wyłączone.