• Cztery zielone linie

Informacja o szkoleniach dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach Lokalnej Grupy Działania

Zapraszamy na szkolenia dot. możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach Lokalnej Grupy Działania.

Szkolenia będą odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem na terenie całej LGD.

Szkolenie w Ojrzeniu, odbędzie się w Urzędzie Gminy Ojrzeń na sali konferencyjnej w dniu 16 marca 2017 r. w godzinach: 12:30 – 15:00

Bliższe informacje o szkoleniach – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”, Zielona 24, 06-408 Krasne, Tel. 23 671 12 02

e-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Komentowanie jest wyłączone.