• Cztery zielone linie

Informacja o wyniku przetargu – dz. 5/17 w Kraszewie

W dniu 9 kwietnia 2018 r. przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu gminnego, działki niezabudowanej o nr ewid. dz. 5/17 o powierzchni 0,0578 ha, położonej w miejscowości Kraszewo gm. Ojrzeń. Cena wywoławcza wynosiła 5 104,00 zł. W rezultacie działkę sprzedano za cenę 12 000,00 zł. Działkę nabyła właścicielka działki przyległej do tej nieruchomości. Informację o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomości stosownie do § 12. ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

Przystępujący do przetargu złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r. poz. 922). Wobec tego, wykorzystywanie danych nabywcy nieruchomości do celów nie związanych z procedurą przetargową, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Komentowanie jest wyłączone.