• Cztery zielone linie

Informacja w sprawie poboru I raty podatku

Ojrzeń, dnia 9 marca 2021 roku

 

 Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że I rata podatków lokalnych, której termin płatności upływa 15 marca 2021r., wyjątkowo nie będzie pobierana przez Sołtysa w drodze inkasa w sołectwach Kownaty Borowe i Młock. W pozostałych sołectwach podatek zbierany będzie przez Sołtysów bez zmian, jednak szczególnie w obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej rekomendujemy dokonywanie płatności zarówno podatków, jak i innych należności na rzecz gminy bezgotówkowo, za pomocą bankowości elektronicznej. W formie gotówkowej wpłaty mogą być dokonywane na rachunek Gminy Ojrzeń w bankach lub placówkach pocztowych.

Rachunki bankowe Gminy Ojrzeń:

  • Bank Spółdzielczy w Płońsku – podatki, opłata skarbowa:
    35 8230 0007 0017 2651 2000 0001
  • Bank Spółdzielczy w Płońsku – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
    88 8230 0007 0017 2651 2000 0017
  • Banku Spółdzielczym w Płońsku – opłata za wodę:
    45 8230 0007 0017 2651 2000 0015

 

Skan pisma

Komentowanie jest wyłączone.