• Cztery zielone linie

INFORMACJA W SPRAWIE ŻŁOBKA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W związku z małym zainteresowaniem zorganizowania przez szkoły opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych, po przeprowadzonym przez szkoły rozeznaniu w tej sprawie, Gmina Ojrzeń, jako organ prowadzący szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, informuje, że oddziały przedszkolne pozostają zamknięte do dnia 24 maja 2020 r.

Ponadto na podstawie § 2a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz 652), mając na uwadze wytyczne GIS, informuję, że Żłobek Gminny w Kraszewie pozostaje zamknięty również do dnia 24 maja 2020 r.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Komentowanie jest wyłączone.