• Cztery zielone linie

Informacja Wójta Gminy Ojrzeń

Wójt Gminy Ojrzeń informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ojrzeń www.bip.ojrzen.pl, zamieszczono ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ojrzeniu gm. Ojrzeń. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, w ewidencji gruntów oznaczone jako działki:

m. Ojrzeń

1. dz. nr ewid. 288/8 o powierzchni 0,6729 ha

2. dz. nr ewid. 285/9 o powierzchni 1,3337 ha

3. dz. nr ewid. 286/6 o powierzchni 0,7048 ha

Dodatkowe informacje do uzyskania w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu tel. 23 671-83-20 wew. 34 lub w pokoju nr 5.

Komentowanie jest wyłączone.