• Cztery zielone linie

Informacja Wójta Gminy Ojrzeń

Wójt Gminy Ojrzeń informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ojrzeń www.bip.ojrzen.pl, zamieszczono ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Kałkach, Ojrzeniu, Dąbrowie gm. Ojrzeń. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe i leśne, w ewidencji gruntów oznaczone jako działki:

m. Kałki

1. dz. nr ewid. 147/1 o powierzchni 0,2262 ha

m. Dąbrowa

1. dz. nr ewid. 340 o powierzchni 0,3960 ha

m. Ojrzeń

1. dz. nr ewid. 124 o powierzchni 0,6112 ha

2. dz. nr ewid. 128 o powierzchni 1,5210 ha

Dodatkowe informacje do uzyskania w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu tel. 23 671-83-20 wew. 34 lub w pokoju nr 5.

Komentowanie jest wyłączone.