• Cztery zielone linie

Informacja Wójta Gminy Ojrzeń

Wójt Gminy Ojrzeń

 informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27, na stronie internetowej Gminy Ojrzeń www.ojrzen.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ojrzeń www.bip.ojrzen.pl, zamieszczono na okres  21 dni, wykaz następujacych nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia:

  1. Działka . 303/12, obręb LUBERADZ gm. Ojrzeń, o powierzchni 0,0,4951 ha ,
  2. Działki 285/9 i 286/6 Obręb OJRZEŃ  Ojrzeń (sąsiadujące ze sobą) o łącznej powierzchni  2,0385 ha.

 

Dodatkowe informacje do uzyskania w Urzędzie  Gminy w Ojrzeniu tel. 23 671-83-20 wew. 34 lub w pokoju nr 5

 

 

                                                                      Wójt Gminy

                                                                      /-/ Zdzisław Mierzejewski

Komentowanie jest wyłączone.