• Cztery zielone linie

Informacja z KRUS dot. zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie uprzejmie informuje, że z dniem 18 maja br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) w zakresie dotyczącym, obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem zdrowotnym pomocnika rolnika.

W załącznikach więcej informacji

Informacja KRUS

Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika

Zgłoszenie do ubezpieczenia pomocnika

Załącznik – dane pomocnika

Informacje o przepisach

Komentowanie jest wyłączone.