• Cztery zielone linie

Kolejna zbiórka azbestu od mieszkańców Gminy Ojrzeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2019 roku –  etap II”. W dniu 13.11.2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą w wysokości 38.680 zł, co stanowi do 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Z tego działania planujemy zutylizować 113,75 Mg azbestu. Firma wyłoniona w przetargu na to działanie już rozpoczęła zbiórkę azbestu.  Informujemy że w tym roku to już drugie tego typu  przedsięwzięcie na terenie naszej gminy. Łącznie w roku 2019 z terenu Gminy Ojrzeń zostanie zutylizowane ok 200 ton szkodliwego azbestu.

Komentowanie jest wyłączone.