• Cztery zielone linie

Kolejny sukces Gminy Ojrzeń

KOLEJNY SUKCES GMINY OJRZEŃ!

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 maja 2017 r. podjął uchwałę Nr 679/242/17 w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 10 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 225 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 318 196 488,00 zł.

Limit środków wynosi 70 930 022 zł. Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej zaktualizowanej listy operacji, w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego.

Poniżej zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy. Spośród 70 gmin, Gmina Ojrzeń znalazła się na bardzo wysokim, 7 miejscu.

Zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Komentowanie jest wyłączone.