Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Gmina Ojrzeń realizuje projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie”. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.2. Efektywność Energetyczna. Projekt będzie polegał na realizacji kompleksowych prac termomodernizacyjnych, modernizację systemu grzewczego i systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej, zastosowanie odnawialnych oraz modernizację oświetlenia na energooszczędne. Grupą docelową projektu są użytkownicy budynku szkoły oraz wszyscy mieszkańcy gminy korzystający z rezultatu projektu jakim będzie poprawa jakości powietrza.

Beneficjent:
Gmina Ojrzeń

Całkowita wartość projektu: 2 036 709,64 zł
Wysokość dofinansowania: 1 324 689,19 zł
Poziom dofinansowania: 80%
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022
Cele projektu
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Ojrzeń poprzez redukcję emisji powierzchniowej, pochodzącej z budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie oraz zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynku służącego celom edukacyjnym, dzięki zwiększeniu jego efektywności energetycznej.
W cel bezpośredni wpisują się postawione cele szczegółowe:

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, a co za tym idzie osiągnięcie oszczędności energetycznej w odniesieniu do energii cieplnej
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
  • poprawa atrakcyjności osadniczej gminy dla obecnych i przyszłych mieszkańców
  • poprawa warunków nauczania i dostosowanie obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r.

 

Zakres rzeczowy:
W celu osiągnięcia postawionych celów, realizacja projektu polega na:
• termomodernizacji ścian budynku i dachu
• termomodernizacja podłogi w gruncie
• modernizacji instalacji ogrzewania
• modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej polegającej na likwidacji istniejącej kotłowni i zainstalowaniu powietrznej pompy ciepła i kotła gazowego
• montaż energooszczędnego oświetlenia LED

Zamówienia publiczne w ramach projektu:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie – roboty budowlane

Już niebawem Szkoła Podstawowa w Kraszewie zostanie poddana termomodernizacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 1,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

W dniu 05 lipca 2021 roku  umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.