Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Zamówienia publiczne w ramach projektu:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie – roboty budowlane

Już niebawem Szkoła Podstawowa w Kraszewie zostanie poddana termomodernizacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 1,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

W dniu 05 lipca 2021 roku  umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski.

Zakres prac obejmie przede wszystkim:
• Modernizację instalacji grzewczej na nową wyposażoną w grzejniki z zaworami termostatycznymi.
• Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej polegająca na likwidacji istniejącej kotłowni i wprowadzeniu pompy
ciepła oraz kotła gazowego na gaz LPG.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych
• Ocieplenie ścian fundamentowych oraz ścian piwnic
• Ocieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą
• Ocieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej
• Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną
• Ocieplenie stropodachu nad salami zajęć
• Modernizacja oświetlenia na energooszczędne.

 

Komentowanie jest wyłączone.