• Cztery zielone linie

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Luberadz.

Komentowanie jest wyłączone.