• Cztery zielone linie

KOMUNIKAT

Komunikat z dnia 23 grudnia 2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Luberadz.

Komentowanie jest wyłączone.