• Cztery zielone linie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

W poniższych załącznikach przekazujemy informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o nakazach i zakazach wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.).

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia na obszarze ochronnym

Mapy

Komentowanie jest wyłączone.