• Cztery zielone linie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, że w dniu 19.04.2018 roku podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, został przegłosowany załącznik do Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2014/709 zgodnie z którym dwie gminy z terenu powiatu ciechanowskiego tj. gmina Ojrzeń i Sońsk, po opublikowaniu i wejściu w życie w/w Decyzji wejdą w obszar ochronny związany z zapobieganiem i zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z powyższym publikujemy komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie w których ujęto nakazy i zakazy w obszarze ochronnym.

Nakazy wynikające z rozporządzenia na terenie gminy Sońsk i Ojrzeń (obszar ochronny)

Zakazy wynikające z rozporządzenia dot. dzików na obszarze ochronnym tj. terenie gminy Ojrzeń i Sońsk

Komentowanie jest wyłączone.