• Cztery zielone linie

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Luberadz gm. Ojrzeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w oparciu o uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych 19 i 27 września 2017 r. z urządzeń wodociągu zbiorowego Luberadz informuje, że stwierdzono pogorszenie jakości chemicznej wody podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Luberadz, pozwalające na stwierdzenie jej warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi.

Aktualnie woda tłoczona ze stacji Uzdatniania Wody Luberadz wykazuje ponadnormatywne zawartości związków manganu, co może skutkować zwiększoną jej mętnością. Związki manganu nie są zaliczane do wskaźników powodujących zagrożenia zdrowotne dla konsumentów. Woda z ich ponadnormatywnymi zawartościami, u najbliższych odbiorców nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie SUW Luberadz, może natomiast stanowić uciążliwość z powodu zmian barwy oraz odczuwalnych właściwości smakowych.

Jednocześnie Gmina Ojrzeń informuje, że podjęła wszelkie możliwe działania zmierzające do wyeliminowania ponadnormatywnych zawartości manganu z wody podawanej do sieci dystrybucyjnej wodociągu Luberadz.

Komentowanie jest wyłączone.