• Cztery zielone linie

Komunikat Wójta Gminy Ojrzeń

Komunikat Wójta Gminy Ojrzeń

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami.

Adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Gminy Ojrzeń sekretariat@ojrzen.pl;

adres skrzynki podawczej ePUAP: /gminaojrzen/skrytka
Telefon: +48 (23) 671 23 20

NUMER KONTA BANKOWEGO Rachunek podstawowy
Bank Spółdzielczy Płońsk
35 8230 0007 0017 2651 2000 0001
NUMER KONTA BANKOWEGO OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Bank Spółdzielczy Płońsk
88 8230 0007 0017 2651 2000 0017

NUMER KONTA BANKOWEGO OPŁATA ZA WODĘ

45 8230 0007 0017 2651 2000 0015
Na chwilę obecną w Gminie Ojrzeń nie stwierdzono przypadków koronawirusa. W przypadku wydania przez służby sanitarne dodatkowych zaleceń, bądź decyzji – niezwłocznie będą wdrażane środki do ich realizacji, a mieszkańcy gminy informowani o stosownych zaleceniach.

Komentowanie jest wyłączone.