• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok.

Konsultacje prowadzone będą do dnia 21 grudnia 2020 r. w formie zbierania uwag, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczna na adres e-mail: gops@ojrzen.pl

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

 

zarządzenie nr 58

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok

Komentowanie jest wyłączone.