• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ojrzeń na lata 2021-2026

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ojrzeń na lata 2021-2026”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze miasta.

Konsultacje prowadzone będą do dnia 20 listopada 2020 rw formie zbierania uwag, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczna na adres e-mail: gops@ojrzen.pl

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

 

Zarządzenie  nr 50/2020 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminny Ojrzeń na lata 2021-2026”

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ojrzeń na lata 2021-2026 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ojrzeń na lata 2021-2026”

Komentowanie jest wyłączone.