• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ojrzeń na lata 2022-2024

Zarządzenie

Uchwała

Program

Komentowanie jest wyłączone.