• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Zarządzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2019 rok

Komentowanie jest wyłączone.