• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 28 listopada 2018 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Projekt programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Komentowanie jest wyłączone.