• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 25 listopada 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 WÓJTA GMINY OJRZEŃ Z DNIA 18 LISTOPADA 2019 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DO OPRACOWANIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OJRZEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020”

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OJRZEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

Komentowanie jest wyłączone.