• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 22 października 2021 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Ojrzeń

Program współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Komentowanie jest wyłączone.