• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania “Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 17 listopada 2022 roku na adres e-mail: sekretariat@ojrzen.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Ojrzeń

Program współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Komentowanie jest wyłączone.