• Cztery zielone linie

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Ojrzeń ogłasza konsultacje społeczne w sprawie opracowania Programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 29 października 2015 roku drogą elektroniczną

na adres e-mail:sekretariat@ojrzen.pl

Projekt

Komentowanie jest wyłączone.