• Cztery zielone linie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu


Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.08.2018 r. w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu w godzinach 08.30 – 11.30, Specjalista ds. Funduszy Europejskich
z Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) realizowanego na podstawie umowy pomiędzy
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Mazowieckim, udzielane będą bezpłatne konsultacje.

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać
szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

Komentowanie jest wyłączone.