• Cztery zielone linie

Nowe stawki za wodę

Urząd Gminy Ojrzeń, informuje o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie Gminy Ojrzeń. Nowe stawki za wodę obowiązywać będą przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie decyzji zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Decyzja

Komentowanie jest wyłączone.