• Cztery zielone linie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów miejscowości:

  • Przyrowa,
  • Kicin,
  • Obrąb gm. Ojrzeń .

Obwieszczenie PPG.6722.2.2021 z dnia 01.09.2021r

Załącznik mapowy do obwieszczenia

Komentowanie jest wyłączone.