• Cztery zielone linie

Obwieszczenie PPG.6722.1.2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.

Obwieszczenie PPG.6722.1.2021 z dnia 14 kwietnia 2021r.  o przystąpieniu do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów m. Młock Kopacze , Baraniec, Kałki, Luberadz, Luberadzyk  gm. Ojrzeń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko + załącznik graficzny.

Obwieszczenie PPG.6722.1.2021 z dnia 14 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.