• Cztery zielone linie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 07 października 2020r

OBWIESZCZENIE PPG.6722.1.2020 i PPG.6722.2.2020 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 07 października 2020r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów m.  OJRZEŃ-BRONISŁAWIE, MŁOCK KOPACZE –BARANIEC-LUBERADZ-KAŁKi gm. Ojrzeń

Więcej informacji

Komentowanie jest wyłączone.