Ochrona danych osobowych – GOPS

Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

  • Jacek Rembikowski – wiodący Inspektor Ochrony Danych
  • Bernadeta Gronowska – członek Zespołu IOD
  • Dominika Karwacka – członek Zespołu IOD
  • Wojciech Gębala – członek Zespołu IOD

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować:

  • listownie na adres: ul. Ciechanowska 19, 06-456 Ojrzeń
  • mailowo na adres: iodo@ojrzen.pl
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy GOPS.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Komentowanie jest wyłączone.